topp om

  • HEM
  • OM HUDIKCITY

Om Hudik City


Hudik City har till uppgift att samla alla aktörer i Hudiksvalls city för ett hållbart, långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete.

Ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen, handeln, restauranger och andra aktörer där vi har möjlighet att öka värdet för Hudik City.

Under årens gång har vi arbetat målmedvetet för att skapa ett levande och attraktivt city.

Vi arbetar med många olika projekt som gagnar citys utveckling och handel för alla som bor, arbetar och besöker staden.

Hudik City arbetar för att det ska finnas ett komplett utbud av varor, tjänster, kultur och nöjen där mångfalden är en konkurrensfördel.

Stadsmiljön utgör en tillgång, där byggnader, gator och torg tillsammans med människorna som vistas där bjuder på en innehållsrik upplevelse.

Satsningar på kvalitet, god service och ett spännande och varierat butiksutbud ger city dess speciella profil.

HudikCity kommer att anta alla utmaningar som ligger framför oss för att lyckas med att skapa en allt attraktivare stadskärna!

Hitta i Hudik City

hittaiHC

Kontakt

hc logo test2

Drottninggatan 8, HUDIKSVALL
070-716 70 01
info@hudikcity.se

Ditt kortsaldo

gladahudik kortet dittsaldo

handlalokalt fri

Copyright © Hudic City. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION